top of page
people-working-for-solar-panels-and-wind-turbines-2023-11-27-05-19-31-utc.jpg

PROJE GELİŞTİRME

Uzmanlarımız enerji yatırımınızı planlar.

01

SAHA GELİŞTİRME

Goldstein Renewable olarak yenilenebilir enerji projelerinde, saha geliştirmeyi çok önemsiyoruz. Bu süreç, doğru yerin seçilmesinden başlayıp, çevre incelemeleri yapılmasına, yerel topluluklarla iyi ilişkiler kurulmasına ve gerekli izinlerin alınmasına kadar uzanır. Projelerimiz için en iyi yerleri bulup hazırlarken, tecrübeli ekibimiz teknik bilgi ve deneyimlerini kullanır. Her adımda çevreye, ekonomiye ve topluma zarar vermeden işleriz. Saha geliştirme, projelerimizin başarılı olmasının anahtarıdır ve bu işte iyi olmamız, müşterilere ve çevreye fayda sağlamamızı sağlar.

03

ÇED YÖNETİMİ

ÇED, yani Çevresel Etki Değerlendirme süreci, projelerimizin çevreye olası etkilerini önceden anlamamıza ve gerekirse önlemler alarak bu etkileri azaltmamıza yardımcı olur. Bu süreçte, projemizin su, hava, toprak, biyolojik çeşitlilik gibi çevresel unsurlar üzerindeki etkilerini detaylı bir şekilde inceleriz. Amacımız, projelerimizin çevre dostu olmasını sağlamak ve yerel topluluklar üzerinde olumlu bir etki bırakmaktır. ÇED yönetimi, projelerimizin sorumlu bir şekilde planlanıp uygulanmasını sağlayarak, sürdürülebilir bir gelecek için sağlam bir temel oluşturur.

02

İMAR YÖNETİMİ

Goldstein Renewable'da, yenilenebilir enerji projelerimizde imar yönetimi çok önemli bir rol oynar. Bu, projemizin hangi alanda yapılacağını belirleyip, bu alanın en iyi şekilde kullanılmasını sağlamak demek. İmar yönetimi sürecinde, arazi kullanımı planlarını, bina kodlarını ve çevresel düzenlemeleri göz önünde bulunduruyoruz. Ekibimiz, projelerimizin yerel yasalara uygun olmasını, çevreye zarar vermemesini ve toplulukların ihtiyaçlarına hizmet etmesini sağlamak için titizlikle çalışır. Basitçe söylemek gerekirse, imar yönetimi bize projelerimizi akıllıca planlama ve uygulama imkanı verir, böylece hem enerji verimliliğini artırırız hem de çevresel ve toplumsal fayda sağlarız.

04

RÜZGAR ÖLÇÜM DİREĞİ KURULUMU VE DATA TAKİBİ

Goldstein Renewable olarak, rüzgar enerjisi projelerinde başarının anahtarı doğru verileri toplamaktır. Bu yüzden rüzgar ölçüm direği kurulumu ve ardından gelen data takibi bizim için çok önemli. Rüzgar ölçüm direği, rüzgarın hızını ve yönünü sürekli olarak ölçer. Bu bilgiler, bir rüzgar enerjisi projesinin nerede ve nasıl kurulacağına karar vermede bize rehberlik eder. Kurulum süreci, seçilen alanın doğru analizini yapmak ve en uygun noktaya direği yerleştirmekten geçer. Direk kurulduktan sonra, topladığımız data, rüzgarın gücünü ve projenin potansiyelini anlamamızı sağlar. Bu bilgilerle, rüzgar enerjisi projelerimizi en verimli şekilde planlayıp uygulayabiliriz. Data takibi, projemizin her aşamasında bizi doğru yönlendirir ve en iyi sonuçları almak için gerekli bilgileri sağlar.

green-energy-against-a-blue-sky-2023-11-27-05-06-10-utc.jpg
bottom of page